Kỹ thuật bóng rổ

Kích thước sân bóng rổ tiêu chuẩn quốc tế Sân mini – thi đấu

28/02/2021 09:57 80

Sân bóng rổ theo tiêu chuẩn thi đấu quốc tế cần tuân thủ các quy định về diện tích, các khu ném phạt, đường biên, chiều cao rổ